"We hebben bewust gekozen voor de pragmatische instelling van Involvit. De lijnen zijn kort dus dat werkt snel en efficiënt." Michel Pot - Ziekenhuis Bernhoven

Onze werkwijze

Innovatieve technologie vraagt ook om een eigentijdse aanpak van de projecten. We verliezen daarbij een aantal bewezen principes niet uit het oog. Involvit kiest, afhankelijk van de aard van het project en in overleg met haar klanten, de beste projectaanpak en de beste financiële constructie.

Open communicatie 

Wij houden van duidelijkheid en onze klanten waarderen dat. Open communicatie over inhoud, planning en geld leiden tot kwalitatief goede oplossingen die binnen tijd en budget worden afgerond.

Zekerheid

Scrum is een projectmethodiek die vaak uitstekend past bij de projecten die wij uitvoeren. Al naar gelang de opdracht daar om vraagt, voeren we ook fixed price opdrachten uit of komen we op uw locatie het project in samenwerking met u uitvoeren op basis van nacalculatie. Uitgangspunt blijft dat u als opdrachtgever voldoende zekerheid heeft dat uw doelstellingen worden gerealiseerd binnen de beschikbare tijd en het beschikbare budget.

Analyse

Wij adviseren onze opdrachtgevers altijd vanuit hun eigen missie/visie. Het is van groot belang dat alle communicatie uitingen en activiteiten in lijn worden gebracht met die missie en visie.

  1. Doelgroep - Welke doelgroepen ziet de organisatie als primair voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen?

  2. Content en functionaliteiten - Welke content en geboden functionaliteit draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen en past binnen de missie/visie?

  3. Kanalen - Welke kanalen passen het beste bij de te bedienen doelgroepen en maken daarmee deel uit van de communicatiemix?

  4. App of (mobiele) website - Te vaak wordt er op voorhand een keuze gemaakt tussen deze twee opties. Involvit kent de voor- en nadelen van beide.

  5. Apparatuur - Tegenwoordig is er een veelheid aan apparatuur beschikbaar voor het tonen van informatie en het aangaan van interactie. Welke worden primair door de doelgroepen gebruikt?

Uit bovenstaande analyse volgt de strategie waarmee de visie en missie worden ondersteund.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen