Beter Samen in Noord heeft een nieuwe website!

12 december 2018

Beter Samen in Noord (BSiN) is een programma van de Krijtmolen-alliantie dat inzet op vernieuwing, verbinding en integratie van zorg en welzijn in Amsterdam-Noord. Het doel van de samenwerking, waarin verschillende zorg- en welzijnsinstellingen die actief zijn in Amsterdam Noord participeren, is een betere gezondheid en kwaliteit van leven, een betere ervaren behandeling van de patiënt, cliënt en bewoner en dat alles tegen beheersbare kosten.

De programma’s die BSiN ontwikkelt concentreren zicht op de volgende doelgroepen:

  • ouderen met verhoogde kwetsbaarheid
  • mensen met armoedeproblematiek 
  • mensen met problematiek op meerdere domeinen

De website van BSiN was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die in deze tijd aan een online communicatiekanaal worden gesteld. Ook  de look en feel moest beter aansluiten bij  waar BSiN voor staat.

Na een selectietraject heeft BSiN gekozen voor een oplossing van Involvit op basis van Umbraco en WebCit. In het project is de conceptfase begeleid door Zorgbroeders. Het resultaat mag er zijn. Naast een frisse, nieuwe uitstraling is de nieuwe website natuurlijk volledig geschikt voor mobiele weergave en is een koppeling gerealiseerd met het triage systeem van BSiN. De reacties op de nieuwe website zijn positief. Er zijn ideeën voor een verdere doorontwikkeling van de functionaliteit van de website. Deze zullen in de komende tijd geleidelijk worden ontwikkeld en uitgerold.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen