Involvit bouwt Portaal voor U Centraal

26 november 2013

Hoe kunnen we een informatieportaal ontwikkelingen rondom wonen, welzijn en zorg in Utrecht waar zowel de professional, de vrijwilliger als de mantelzorger kan vinden wat hij zoekt? En hoe kunnen we een website en intranet bouwen waarmee we de nieuwe welzijnsorganisatie U Centraal presenteren en verbinden? Dat was de opdracht die Involvit in juni 2013 kreeg, na een selectieproces waaraan zes partijen deelnamen.

Er was weinig tijd: bij de start van de organisatie op 1 augustus 2013 moest een rudimentaire versie van het geheel live zijn. Dat is gelukt. In september en oktober is in drie sprints een tweede release tot stand gekomen.

De praktische aanpak, het idee om websites te spideren én het grote enthousiasme van het team van Involvit waren voor U Centraal de redenen om voor Involvit te kiezen.

Uitgebreide aanbesteding

Het proces van de aanbesteding, wat werd begeleid door RZadvies, is innovatief te noemen. Op 12 juni hebben verschillende aanbieders, waaronder Involvit haar oplossing, gepresenteerd aan de projectgroep en op 20 juni was het voorstel geformaliseerd en kon de kick-off op dezelfde dag worden gehouden.

Het portaal wat is gebouwd bestaat onder andere uit een zorgloket met een Sociale Kaart. Het biedt bezoekers de mogelijkheid om op verschillende niveaus, van incidentele gebruiker tot professional, informatie op maat te vinden op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen. Deze informatie betreft lokale informatie over wet- en regelgeving, voorzieningen en activiteitenaanbod in en rond de stad Utrecht. Maar ook informatie uit diverse landelijke bronnen zoals de belastingdienst. Voor U Centraal is deze gelaagdheid heel belangrijk, omdat bezoekers zo met één zoekopdracht tegelijkertijd intern en extern kunnen zoeken.

Hét platform voor Wonen, Zorg en Welzijn

Het portaal 'U Gids' wordt hét platform voor Wonen, Zorg en Welzijn in Utrecht en is vooral sterk in de verbinding met de thema's. Het portaal van U Centraal is een verwijzende en informatieve digitale omgeving waarbij de klant centraal staat. De digitale informatie is gericht op professionals, vrijwilligers en bewoners. Het doel is het verhogen van de bereikbaarheid van de doelgroepen waarbij het gewenste portaal één van de kanalen is. Vanwege de doelgroep van U Centraal (onder wie laaggeletterden) is het niet per se de bedoeling dat U Gids alle telefoontjes en bezoeken gaat vervangen. Wel maakt U Gids mensen zelfredzamer, doordat alle informatie op één plek staat en op verschillende manieren toegankelijk is.

Aan alle functionele en usuability eisen voldaan

Involvit heeft het portaal, (www.ugids.nl) de internetsite (www.u-centraal.nl) en de intranet omgevingen gebouwd op basis van het Umbraco Content Management Systeem. Hiermee wordt ingespeeld op de specifieke eisen die voor de gebouwde sites gesteld worden aan functionaliteit en usability van websites. Involvit heeft vanuit haar specifieke expertise op het gebied van mobiele websites uiteraard ook gezorgd voor een effectieve mobiele toegang tot de informatie. Een belangrijke rol in het portaal wordt ingevuld door de faceted search module 'XFS' van Xuntos. Met deze applicatie, die geheel is geïntegreerd in het Umbraco CMS, kan de door U Centraal geëiste zoekfunctionaliteit zeer goed worden ingevuld.

Het project is in nauwe samenwerking met de U Centraal organisatie opgezet op basis van Agile projectmethodieken. Hiermee wordt kennis en ervaring van beide partijen optimaal gebruikt ten behoeve van een effectieve en functionele informatievoorziening op het nieuwe portaal. Dit resulteerde er in dat de drie genoemde websites incl. de mobiele varianten op 1 augustus in een eerste release klaar waren. In september en oktober is vervolgens in een drietal sprints een release 2 versie tot stand gekomen.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen