De digitale visie van Involvit

17 april 2014

Involvit streeft er naar toegevoegde waarde te bieden door mee te denken met de klant. Een van de speerpunten van Involvit is om organisaties in hun behoefte van digitale bereikbaarheid te voorzien, door middel van het beschikbaar maken van device onafhankelijke web omgevingen.

Klanten aan het woord

Juist daarom vinden wij het belangrijk om onze klanten aan het woord te laten. Wat zijn hun kernwaarden, organisatorische doelstellingen en welke digitale missies sluiten daar bij aan. Wat wij daarom doen is samen met de klant op zoek naar die digitale oplossingen, waarmee invulling wordt gegeven aan (delen van) hun missie.

Interviews met zorgorganisaties

Op http://www.mobileconnectit.nl/zorg vind u meerdere interviews met de betrokken medewerkers van onze klanten, ziekenhuizen en thuiszorginstellingen. Zij vertellen waar zij als organisatie voor staan, welke digitale visie zij daarbij hebben en op welke wijze wij hun daarbij ondersteunen om invulling aan te geven. U vind hier onder andere de verhalen van het Groene Hart Ziekenhuis, Thuiszorg organisatie Allévo en het JBZ.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen