Nieuw communicatieplatform voor Het Huisartsenteam

17 maart 2022

Zorggroep Het Huisartsenteam is om optimaal in te kunnen spelen op het (online) bedienen van de klant, de onderlinge samenwerking én de samenwerking in de keten een traject gestart om een een nieuwe online strategie en bijpassende website te ontwikkelen.

Zorggroep Het Huisartsenteam bestaat uit 21 huisartsenpraktijken in West-Brabant die kennis, ervaring en kracht bundelen. Het doel is om samen de beste zorg op de juiste plek te leveren!

Om optimaal in te kunnen spelen op het (online) bedienen van de klant, de onderlinge samenwerking én de samenwerking in de keten is Het Huisartsenteam op zoek gegaan naar een partner om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe online strategie en bijpassende website.

Compleet nieuwe online strategie

De wens van Het Huisartsenteam is de ontwikkeling van een nieuwe online strategie met daaruit volgend een bijpassende website die maximaal toegankelijk is. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het optimaal functioneren door het creëren van een nieuw design, het neerzetten van een toekomstvast multichannel platform, rijke functionaliteit en bijpassende aansprekende content. Het platform dient dusdanig flexibel te zijn dat zowel de huidige als de toekomstige (wellicht nu nog niet eens bekende) doelstellingen kunnen worden bereikt.

Online strategie, design, functionaliteit en techniek gaan hand in hand. Voor de invulling van de online strategie en marktbenadering werkt Involvit in dit project samen met haar partner Zorgbroeders.

Optimaal bedienen

Samen met Zorgbroeders heeft Involvit goed gekeken naar de wensen van Het Huisartsenteam. Zo dient het platform niet alleen rijk aan functionaliteit te zijn, maar ook bij te dragen om de werkdruk op de praktijken te verlagen. Door onder andere gerichtere content op het juiste moment aan de bezoeker te presenteren en meer zelfservice-functies aan te bieden. Uiteraard is het een eis dat het platform robuust en veilig genoeg is om verschillende koppelingen en integraties mogelijk te maken.

Om dit te realiseren zal Involvit de implementatie van het platform verzorgen met het bekende open source platform Umbraco in combinatie met het door Involvit ontwikkelde WebCit framework. Het grote voordeel van deze oplossing is dat het een toekomstvast platform biedt op basis waarvan content en functies naar diverse online kanalen kunnen worden ontsloten. Echte multi -channeling dus.

Partnerschap in online doelstellingen

Met de start begin 2022 is een partnerschap tussen Het Huisartsenteam en Involvit afgetrapt waarin we de komende jaren wordt samenwerken om de online-doelstellingen van Het Huisartsenteam te realiseren en door te ontwikkelen.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen