Nieuwe website voor GGz Breburg

7 augustus 2018

Onlangs is de nieuwe website van GGz Breburg met een vijftal subsites 'live' gegaan. Een omgeving waarin transparantie, herkenbaarheid en duidelijkheid de belangrijkste speerpunten zijn. GGz Breburg wil hiermee haar doelgroep goed en zorgvuldig informeren over de juiste zorg die past bij het probleem waar iemand tegenaan loopt. Involvit heeft de website voor GGz Breburg ontwikkeld met haar WebCit framework, op basis van het Open Source CMS Umbraco.

GGz Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. Zij biedt specialistische behandeling en ondersteuning vanuit een van de locaties, maar biedt ook zorg/behandeling aan huis, cursussen en crisisinterventie.

Van te groot naar klein genoeg

“We beloven je dat we samen de weg zoeken naar herstel. Uitdagingen die je boven het hoofd zijn gegroeid, brengen we terug naar stappen die je wél aankunt. Samen werken we aan behapbare doelen, die (opnieuw) betekenis geven aan je leven en je helpen in je herstel. Zo verandert je psychische kwetsbaarheid van ‘te groot om te overzien’ in ‘klein genoeg om mee te leven’.”

Dit is de belofte van GGz Breburg aan haar cliënten. Dit krachtige statement hebben we samen met het projectteam van GGz Breburg en Zorgbroeders -die tekenden voor de conceptrichting van de website- vertaald naar een ontwerp- en navigatiestructuur van de nieuwe website.

Transparantie, relevantie en duidelijkheid

De directe aanleiding van de websitevernieuwing is dat de vorige website ernstig was verouderd en het Content Management Systeem niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed. Duidelijke informatie over de dienstverlening, behandelingsvormen en hoe cliënten en naasten worden ondersteund ontbrak. Op basis van de speerpunten die GGz Breburg heeft vastgesteld; transparant, relevant en duidelijk zijn, is er een traject opgestart in samenwerking met Zorgbroeders om te komen tot een nieuwe online marketingstrategie. Vervolgens heeft Involvit als hoofdaannemer het ontwerp, programma-management en de bouw van de nieuwe website voor haar rekening genomen. 

Informatieve website met aparte omgevingen voor specifieke centra en werkzoekenden

De website is inmiddels door GGz Breburg in gebruik genomen. Het resultaat mag er zijn. Er is een platform ontstaan waar aan cliënten en naasten wordt uitgelegd wat je kunt verwachten wanneer je in behandeling gaat bij GGz Breburg. Het systeem bestaat naast de corporate website ook uit een aantal subsites waar informatie over specifieke problematiek of aanbod wordt gedeeld en een website voor de toekomstige collega’s van GGz Breburg. Deze website toont alle vacatures en biedt ondersteuning bij de arbeidsmarktcommunicatie van GGz Breburg. Het WebCit systeem zorgt er voor dat alle informatie op de 5websites kan worden gedeeld in de context van de (sub)site.

Cliëntgerichtheid

Deze nieuwe website is voor GGz Breburg de start van hun nieuwe online communicatiestrategie. In de zorg draait het immers om informatie, inhoud en actualiteit. De website is dan ook een platform om actuele informatie op te delen en zal daardoor voortdurend in ontwikkeling blijven. De focus van de website ligt voornamelijk op cliëntgerichtheid.  

Ruben Meulman, senior communicatieadviseur en projectleider voor dit project: “We zijn erg trots op het eindresultaat, dat we samen met Involvit, Zorgbroeders en alle andere betrokkenen behaald hebben. De website maakt voor onze belangrijkste doelgroepen duidelijk wat wij doen, waarmee wij kunnen helpen en hoe. Dit helpt om de zogenaamde ‘mystificatie’ rond ons aanbod te stoppen. Hierdoor maken we een mooie stap in het welkomstgevoel voor onze cliënten. En alle informatie is vanuit cliëntperspectief geschreven, gericht op cliënt en naasten". Simone de Bruin, de voorzitter van onze cliëntenraad, heeft dit alles mooi onder woorden gebracht: ‘"ij als cliëntenraad beseffen dat een goede website belangrijk is, zeker wanneer je zoekende bent naar de juiste zorg (...) een website die je uitlegt wat je kan verwachten wanneer je in behandeling gaat".

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen