Nieuwe website Woonservice IJsselland

1 juni 2017

Woonservice IJsselland is een kleine, slagvaardige en professionele woningcorporatie in Doesburg die dicht bij haar klanten staat. Veel contact met klanten en toekomstige huurders gebeurt via de traditionele kanalen zoals balie en telefoon. Voor de toenemende digitale dienstverlening heeft Woonservice IJsselland een website die echter op dit moment niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet.

Gedegen onderzoek

Woonservice IJsselland heeft onderzoek gedaan naar websites bij collega corporaties en de daaraan verbonden web bureaus. Daarmee hebben zij een duidelijk beeld gekregen wat aanspreekt in termen van vormgeving en functionaliteit. Uit dit onderzoek kwam Involvit als beste leverancier naar voren.

Woonservice IJsselland heeft daarop contact gezocht met Involvit om een plan te maken voor het ontwikkelen van een nieuwe website.

Informatie en interactie

Het doel van de nieuwe website is voornamelijk om bezoekers te informeren en eenvoudige interactie mee te ondersteunen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van formulieren. Ook is het belangrijk om de website op een platform te baseren waarmee in de toekomst mogelijk verdere elektronische dienstverlening kan worden gebaseerd.

Involvit biedt met Webcit aan Woonservice IJsselland een effectief en eenvoudig te gebruiken middel om de gestelde doelstelling te behalen. Intussen is het project in volle gangĀ  en ziet de nieuwe website van Woonservice IJsselland rond de zomer het levenslicht.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen