Website Ombudsman live

26 januari 2016

Ten behoeve van klanten van Stadgenoot (huurders/kopers) is een instituut opgericht wat als doel heeft om bij problemen c.q. klachten te bemiddelen tussen de betreffende klant en Stadgenoot; De Ombudsman

Voordat een klacht in behandeling wordt genomen moet worden onderzocht of de ombudsman het mandaat heeft om de betreffende klacht in behandeling te nemen. Er is een vast aantal randvoorwaarden waaraan een klacht moet voldoen, wil het in behandeling worden genomen.

De wens van de ombudsman was om een separate website te hebben, waar klanten van Stadgenoot terecht kunnen met vragen over een klacht en deze eventueel digitaal in kunnen indienen. Om deze klacht in het systeem te kunnen invoeren, moet een klant een aantal vragen beantwoorden om te bepalen dat het een klacht betreft die aan de criteria voldoet om als klacht geaccepteerd te worden.

undefinedInvolvit heeft de gewenste website ontwikkeld met daarin als belangrijkste onderdeel een wizard waardoor klanten via een vraag- en antwoordspel een klacht kunnen indienen. Het grote voordeel van dit systeem is dat zowel de ombudsman als de klant met een klacht via een snel en geautomatiseerd proces te weten komt of een klacht door de ombudsman in behandeling kan worden genomen. Een proces wat in de oude situatie vele malen langer duurde. Een ander voordeel voor de ombudsman is dat alle gegevens van een klant met een klacht op een geordende en geautomatiseerde manier beschikbaar is voor verdere verwerking.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen