Reclassering Nederland

Voor Reclassering Nederland realiseren wij een nieuw intranet meer een adaptive karakter en meerdere interactieve modules. Dit intranet wordt gebouwd met behulp van webproduct WebCit en zal worden gebouwd in een samenwerking tussen Reclassering Nederland en Involvit.

Reclassering Nederland is een zelfstandig orgaan dat zich samen met justitie, politie, gevangeniswezen en gemeenten inzet op het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive.

Reclassering Nederland (RN) maakt op dit moment nog gebruik van een intranet waarvan uit onderzoek blijkt dat het niet optimaal functioneert. Om die reden is Reclassering Nederland en samenwerking aangegaan met Involvit uit Delft om gezamenlijk te komen tot een nieuw intranet dat weer voldoen aan de huidige eisen en wensen en de huidige online mogelijkheden.

Onder regie en verantwoordelijkheid van Reclassering Nederland wordt een omgeving neergezet op basis van het webproduct Webcit, waarmee invulling wordt gegeven aan de eisen en wensen van Reclassering Nederland.

De omgeving heeft een adaptive karakter, heeft meerdere interactieve functionele modules en mutli-channel functionaliteit.

De verwachting is dat de intranetomgeving in de eerste helft van 2017 in gebruik zal worden genomen. 

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen