"Vanaf het begin is er door Involvit meegedacht én paste de kennis van de leverancier in het plaatje van waar wij als ziekenhuis naar op zoek waren."

GHZ – Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo’n 450 bedden en ruim 125 medisch specialisten, 2.000 medewerkers en 80 vrijwilligers. Voor het GHZ is het belangrijk om goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg bieden in een omgeving waar patiënten zich thuis voelen. Dat is dan ook een van haar speerpunten en is het ziekenhuis constant mee in ontwikkeling.

GHZ in ontwikkeling

De meest opvallende ontwikkeling van dit moment is wel de nieuwbouw van het ziekenhuis. Deze nieuwbouw aan de Bleulandweg in Gouda wordt eind 2013 in gebruik genomen.

De nieuwbouw geeft al aan dat het GHZ inspeelt op ontwikkelingen om daarmee aan de eisen en wensen van haar patiënten tegemoet te komen in het bieden van de meest optimale vorm van zorg. Ook bereikbaarheid is daarbij een belangrijk onderwerp. Niet alleen de fysieke bereikbaarheid , maar juist ook digitaal.

GHZ heeft een online strategie vastgelegd in het kader van eHealth. Dit gaat in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen, maar al eerder zag het GHZ dat er steeds meer behoefte ontstond om haar mobiele websitebezoekers te ondersteunen.

“We hebben namelijk gemerkt dat er steeds meer bezoekers via een mobiel apparaat onze website benaderen en hierop wordt de reguliere website niet goed getoond”, vertelt Jeanet van ‘t Land, communicatieadviseur/webredacteur bij het GHZ. “Hierdoor hebben wij de ontwikkeling van een mobiele website naar voren gehaald om zo snel mogelijk te kunnen inspelen op het online (be)zoekgedrag van onze bezoekers.”

Het GHZ gaat mobiel

Om deze reden heeft het GHZ begin 2013 besloten een mobiele website te laten realiseren. Na een oriëntatiefase heeft het GHZ er voor gekozen om Mobile ConnectIt van Involvit hiervoor in te zetten.

De belangrijkste toegevoegde waarde van de mobiele website voor het GHZ is de leesbaarheid van relevante informatie voor mobiele gebruikers. De reguliere website was op een mobiel toestel slecht leesbaar. Daarnaast is het volgens Jeanet ook een grote vooruitgang dat er veel functionaliteit van de mobiel kan worden gebruikt via de mobiele website. Voorbeelden hiervan zijn het direct kunnen bellen als je op een telefoonnummer aanklikt, ergens naartoe navigeren, in de trein al je route naar het ziekenhuis bepalen. Ook kunnen mensen informatie over hun specialist opzoeken terwijl men al in de wachtkamer zit.

Toekomstige online ontwikkeling

Door de positieve ervaringen die het GHZ nu al met de mobiele website heeft, willen ze zich zeker verder oriënteren op doorontwikkeling hiervan. Een onderwerp wat bij hen al aandacht krijgt, is het ontsluiten van informatie tussen ziekenhuis en huisarts. Het GHZ ziet dat er zeker nog stappen kunnen worden gezet door het digitaal optimaliseren van het intercollegiaal overleg.

Het GHZ heeft gekozen voor een samenwerking met Involvit en laat zich dus ook graag informeren door Involvit, over kansen en mogelijkheden in trend en techniek, die voor het GHZ van waarde kunnen zijn. Het GHZ en Involvit zullen zich hier als online partners over buigen om te onderzoeken en beoordelen welke ontwikkelingen een toegevoegde waarde hebben voor ziekenhuis en patiënt en hoe daar op ingespeeld kan worden.

Involvit en Mobile ConnectIt

Wij hebben Jeanet van ’t Land gevraagd wat voor haar de doorslag heeft gegeven om Mobile ConnectIt als oplossing voor een mobiele website in te zetten. “In de verkennende gesprekken naar een mobiele website sprak met name MobileConnecIt als oplossing erg aan door een duidelijke uiteenzetting van de werkzaamheden, die een heel stuk minder complex bleken dan van te worden gedacht, het korte tijdsbestek waarin de mobiele website gerealiseerd kon worden én een goede prijs-kwaliteitverhouding”, legt Jeanet uit. “Verder is al bij het tot stand komen van het voorstel goed door Involvit meegedacht over welke informatie wel en welke niet ontsloten zou gaan worden én paste de kennis van de leverancier in het plaatje van hetgeen waar wij als ziekenhuis naar op zoek waren. Doorslaggevend was ook dat door te kiezen voor deze oplossing geen dubbel contentbeheer hoeft plaats te vinden.”

Samenwerking met Involvit en het resultaat

Het GHZ is zeker positief over de samenwerking met Involvit tijdens het project en zeer tevreden met het eindresultaat. “De samenwerking is zeer prettig is verlopen. Het project is goed doorlopen, zowel in de samenwerking als in de communicatie. Daar waar tegenvallers waren, werd adequaat gereageerd. Met name door de korte communicatielijnen werd alles snel opgepakt en onder controle gehouden!”

De meest opvallende zaken tijdens het project waren het meedenken van Involvit en de snelheid en het gemak waarmee het GHZ en Involvit hebben samengewerkt. Voorbeelden die ze hier bij noemt zijn de korte lijn en het snelle schakelen van de medewerkers bij het doen van meldingen, het helder uitleggen van de dingen die er moesten gebeuren, het gevoel dat Involvit en het GHZ elkaar zonder al te veel tekst en uitleg begrepen en de snelheid waarmee Involvit haar weg had gevonden in de, toch wel complexe, website van het GHZ en de snelheid waarin zaken werden opgelost.

Het GHZ is dus zeer positief over de samenwerking en het resultaat.

“Ik ben blij met het resultaat en vind het zelf heel prettig kijken op de telefoon”, zegt Jeanet aan het einde van het gesprek. “Wat ik bijvoorbeeld mooi vind zijn de contactgegevens. Ik verwacht dat mensen dat op hun mobiel willen opzoeken en vind het dus super dat dit gelijk boven staat en mensen niet eerst naar een andere pagina toe hoeven navigeren.”

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen