"Involvit schakelt heel snel. Als ik een vraag heb dan is het binnen no time duidelijk of iets wel of niet kan."

Ziekenhuis Bernhoven – online, eigentijds, optimaal bereikbaar!

Bernhoven is een Brabants ziekenhuis met een duidelijke missie: ‘samen eigentijds de allerbeste zorg bieden’. En dat Bernhoven inspeelt op de actualiteit en de huidige behoeftes op een eigentijdse wijze, komt ook duidelijk naar voren in ons gesprek met Michel Pot, webmaster en projectleider digitale communicatie, over de online ontwikkelingen in het ziekenhuis.

In maart dit jaar is Bernhoven verhuisd naar haar huidige locatie in natuurgebied De Maashorst in Uden. Met die verhuizing heeft niet alleen het ziekenhuis zichzelf in een nieuw jasje gestoken, maar heeft het ook haar hele huisstijl, zowel op locatie, als offline en online vernieuwd.

Met de vernieuwing van de huisstijl speelt het ziekenhuis ook in op de actualiteit en sluit zij meer aan bij wat er leeft en wat de behoeftes zijn in de samenleving.

“Waar wij voor staan, in lijn met onze missie, is flexibel inspringen op de eisen van morgen en goed kijken wat wordt er gevraagd en daar je aanbod op afstemmen. De allerbeste zorg willen bieden. Dát is voor ons een vanzelfsprekendheid. Als ziekenhuis wil je de beste zijn.” Vertelt Michel Pot. “Wij hebben een aantal speerpunten benoemd waar we de komende jaren extra de focus op zullen leggen. Dat zijn de ouderenzorg, de totale vaatzorg, het Multidisciplinaire Bekkenbodem Centrum en het Regionaal Pijncentrum.”

Bernhoven onderscheidt zichzelf als ziekenhuis door verder te kijken dan alleen het beter maken van zieke mensen, namelijk het totale welzijn van de mens. De natuur speelt hierbij een belangrijke rol. “Wij hebben het natuurgebied De Maashorst naar binnengebracht in ons ziekenhuis door foto’s van het natuurgebied aan te brengen op de muren van onze poli’s. Dat stimuleert de ‘Healing Environment’. Verder organiseren of ondersteunen we sportieve activiteiten ("Bernhoven loopt warm", "Bernhoven fietst", een hockeyclinic voor kids et cetera).”

Doorontwikkelen in de huidige markt

Juist door alle huidige bezuinigingen is Bernhoven zeer actief en creatief in haar ontwikkelingen. Michel legt het uit. “Als je zelf iedere keer het wiel opnieuw moet uitvinden dan ben je inefficiënt bezig. Terwijl als je krachten kunt bundelen, je samen veel meer kan bereiken. We zoeken dus juist die samenwerking met onze ketenpartners en verwijzers om elkaar te versterken en ons samen te ontwikkelen.”

“Daarnaast zoeken we aansluiting bij lokale en regionale ontwikkelingen en benutten we subsidies om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Het doel van de activiteiten is uiteindelijk het verder optimaliseren van de dienstverlening voor de patiënten en het stimuleren van de patiënten om voor Bernhoven te blijven of te gaan kiezen.”

Online ontwikkeling

Ook op het digitale vlak is Bernhoven meegegaan met de nieuwe look and feel van het ziekenhuis.

“Onze online strategie is er op gericht om de missie en de ambitie die deze uitdraagt waar te maken. En dat proberen we op zo’n eigentijds mogelijke manier. Zo is de intranetomgeving van Bernhoven voor medewerkers toegankelijk vanuit huis. Daarnaast heeft Bernhoven een mobiele website voor haar bezoekers gelanceerd. Dat zijn immers in deze tijd het soort middelen om je doelgroep te kunnen bedienen.”

Bernhoven heeft al meerdere grote stappen gezet in haar online ontwikkeling. Involvit heeft hierin voor Bernhoven een grote rol gespeeld. Deze stappen zijn gezet op het intranet, de website maar ook op het mobiele vlak.

Intranet

Ook het intranet is in de eerste instantie aangepakt vanwege de verhuizing en de nieuwe huisstijl. Maar de grootste verandering op het intranet heeft zich eind vorig jaar voorgedaan, toen Bernhoven met haar intranet is overgegaan van Eskion van Infoland, naar Smartsite. “En ja, daar waren wij ook echt aan toe. Onze toenmalige omgeving was sterk verouderd. Het intranetproject is het eerste project dat wij door Involvit hebben laten uitvoeren en dat is heel goed bevallen.”

De verandering van het intranet was meteen een hele grote verandering met een organisatiebrede impact. Er zijn gelijk redacteuren intern opgeleid waardoor het beheer van de informatie naar de afdelingen gedecentraliseerd kon worden en het nieuws op het intranet relevanter en actueler kan zijn dan in het verleden het geval was.

De meest recente ontwikkelingen waar Bernhoven en Involvit aan hebben gewerkt op het intranet zijn het inzetten van een forum voor medisch specialisten, welke later ook voor de andere afdelingen kan worden ingezet en het gebruik van personalisatie om het nieuws afdelinggerelateerd te kunnen aanbieden.

Website

De website van Bernhoven heeft onlangs in samenwerking met Involvit een nieuw jasje gekregen. Dit is met name een cosmetische operatie geweest. Ondanks dat er functioneel gezien weinig is veranderd, krijgt Michel veel positieve reacties, met name dat de website een stuk overzichtelijker en toegankelijker is geworden.

“Het is een bewuste keuze geweest om met de nieuwe vormgeving meer rust op de homepage te brengen. Dit heeft een grote impact gehad op de beleving van de bezoeker merken we aan de reacties die we krijgen.”

Mobiele dienstverlening

Het ziekenhuis heeft in de afgelopen periode een duidelijke toename van het aantal mobiele gebruikers geconstateerd en speel daar op in. Wat vaak in de zorgsector vergeten wordt is dat ondanks het feit dat de doelgroep vaak ouderen betreft, ook deze ouderen steeds mobieler worden qua internetgebruik. En daarbij is deze oudere niet de enige doelgroep. Er is ook belang bij om de directe omgeving van deze doelgroep goed te kunnen informeren via platformen die op hun zoekgedrag aansluit.

Op onze vraag waarom Bernhoven voor haar mobiele website heeft gekozen voor Mobile ConnectIt reageert Michel Pot als volgt: “Om te beginnen hadden we natuurlijk met Involvit al eerder projecten gedaan en dat was allemaal goed verlopen. Daarnaast was het voor ons een belangrijk voordeel dat Involvit kennis heeft van Smartsite, wat toch ons basissysteem is, en dat er een koppeling tussen Mobile ConnecIt en Smartsite mogelijk was. De keuze was dus snel gemaakt.”

Mobiele dienstverlening in de toekomst

Bij Bernhoven hebben ze ook al een aardig beeld van de mobiele mogelijkheden voor de toekomst. “Wij zijn ervan overtuigd dat de dienstverlening via internet steeds meer en uitgebreider kan. Dus dat mensen online een afspraak kunnen gaan maken, direct in het systeem.” Vertelt Michel. “Daarnaast komen er natuurlijk allerlei mogelijkheden van diagnostiek op afstand. Je kunt straks met je SmartPhone je eigen bloedwaardes, hartslag en hartritme meten en doorsturen. Voor dit soort zaken hoef je dan als patiënt niet meer naar het ziekenhuis. Dat zijn ontwikkelingen die steeds maar doorgaan en waarin wij ook mee zullen moeten. Ik kijk daar naar uit!”

Involvit als partner voor online dienstverlening

Het oordeel dat Michel Pot heeft over Involvit als haar online partner is uiterst positief! “Overall bevalt het heel goed. Dat zien we terug aan het feit dat we al een aantal mooie projecten samen hebben gedaan. Kijk, Involvit schakelt heel snel. Als ik een vraag heb dan is het binnen no time duidelijk of iets wel of niet kan. En als het kan, dan wordt het meteen opgepakt zonder ingewikkelde consequenties. Het past allemaal en er is geen gezeur over budget. Het is reëel en er wordt constructief meegedacht. Wat kan wel, wat kan niet, is dit in het belang van Bernhoven? En wat ik heel fijn vind is dat er iemand aan de andere kant zit die gewoon verstand van zaken heeft, die van wanten weet. Jullie zijn compact en heel snel.”

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen