Kennismanagement

Kennismanagement

Een kennismanagement systeem ondersteunt een organisatie om alle, in de organisatie aanwezige, kennis en informatie op een gestructureerde en interactieve wijze te delen met de medewerkers.

Het uitgangspunt hierbij is om informatie niet alleen vanuit de directie te zenden, maar vooral ook informatie te halen uit alle lagen van de organisatie. Hiermee stimuleer je de verschillende afdelingen en de individuele medewerker om informatie te halen en kennis te delen via een toegankelijke en vriendelijke online omgeving. Wij spreken in het geval van een dergelijk systeem over een intranet.

Informatiebehoefte

Wanneer je een kennismanagement systeem of intranet wilt inzetten, start je met het vaststellen van de informatiebehoefte van de gebruikers. Naar welke informatie zijn zij op zoek en welke informatie wil de organisatie dat zij tot zich nemen?

Met deze inventarisatie moet er worden gekeken op welke plekken deze informatie op dit moment beschikbaar is, of dit nog steeds het juiste kanaal is en bepalen vanuit welke bronnen deze informatie in het systeem moet worden binnengehaald.

Kennismanagement systeem

Wat bereik je met een goed intranet?

Een goed intranet heeft een aantal doelstellingen:

  • Formele informatie - Het intranet dient als platform om het management en de stafafdelingen te faciliteren in communicatie van geautoriseerde informatie.
  • Medewerkersparticipatie - Het intranet is een middel om de interne participatie tussen medewerkers te verbeteren.
  • Samenwerken in groepen - Het systeem faciliteert gebruikers om in groepen, over afdelingen heen, de gelegenheid te geven samen te werken.


Feitelijk is een goed en compleet intranet de 'Digital Workplace' van een medewerker. 

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen