Voordelen

Voordelen

Het intranet faciliteert in de basis het management en de stafafdelingen van een organisatie in de communicatie van geautoriseerde informatie. Daarnaast is het intranet een middel om de interne participatie tussen medewerkers te verbeteren. Als laatste ondersteunt het intranet haar gebruikers om in groepen samen te werken.

Het WebCit Intranet Framework voorziet in multi-channeling en multi-device én is gebaseerd op standaard componenten. Hiermee wordt alle informatie in één omgeving beheerd en past de informatie en vormgeving zich aan het device dat de data opvraagt aan.

Formele informatie

Informatie uit de organisatie moet op een goede manier worden gecommuniceerd met alle medewerkers, ook via mobiele kanalen. Dit betreft ‘formele’ informatie op corporate- en afdelingsniveau. De redactie van deze content vindt plaats door personen in verschillende afdelingen die daarvoor zijn aangesteld en geautoriseerd.

Medewerkersparticipatie

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om op persoonlijke titel te reageren op inhoudelijke onderwerpen en kunnen met elkaar in contact treden via chats, blogs en fora. Ontwikkelingen in de organisatie, bij collega’s en op inhoudelijk vlak, kunnen gevolgd worden en voorzien worden van ‘commentaar’. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun eigen expertise kenbaar te maken waardoor deze expertise ook door anderen in de organisatie kan worden gevonden.

Samenwerken in groepen

Binnen veel organisaties bestaat de wens om in projecten samen te werken. Hierbij worden documenten en andere informatie gedeeld tussen bij het project betrokken medewerkers. Het daadwerkelijk ontwikkelen en beheren van de documenten geschied in een Office-omgeving. Het intranet zal echter de samenhang tussen documenten, informatie en betrokken medewerkers borgen. Daarnaast is het mogelijk om via het intranet te reageren op projectinformatie, mensen uit te nodigen bij het project, enzovoorts.

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen